Essentius staat voor haar scholen! Eén van de uitgangspunten is dat de aangesloten scholen hun eigen kwaliteit bewijzen. Essentius zet sterk in op instandhouding van kleine scholen in kleine kernen, leefgemeenschappen. Door effectief op alle niveaus samen te werken (met name financieel, personeel, onderwijsondersteuning) en slim te organiseren lukt het relatief eenvoudig om de scholen kwalitatief stevig overeind te houden. Beleid dat, mits wet- en regelgeving niet wijzigt, tot duurzame situaties leidt. 

Essentius heeft een korte notitie opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de organisatie omgaat met de terugloop van leerlingenaantallen.


'Dubbelzijdig commitment'

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT