Informatie en communicatie technologie (ICT) heeft een niet meer weg te denken plaats ingenomen in onze maatschappij. Een aantal maatschappelijke trends zijn zichtbaar (de 5 I’s) waarbinnen ICT een belangrijke plaats inneemt:

Intensivering
De ‘beleveniseconomie’, het 'alles moet kunnen', anytime, anyplace, anywhere; teleurstellingen, afwijzingen of een gewoon ‘nee’ worden moeilijk geaccepteerd.

Informalisering
Nauwelijks nog een gezags- of machtsafstand, ‘hey en hai cultuur’: de klant is koning, is enigszins doorgeslagen.

Informatisering
Bulk aan informatie en we creëren daarmee steeds nieuwe werkelijkheden’ ‘limited and bounded rationality’ (het hoofd zit gewoon vol) aan informatie paradoxen, fakenews is aan de orde van de dag.

Internationalisering
Globalisering naast de digitalisering, skypen, appen, face-timen, world wide web: afstand is geen issue meer, grenzen zijn geslecht, ‘the sky is the limit’.

Individualisering
Mensen kiezen dagelijks voor nieuwe platforms en netwerken, weinig duurzaamheid, veelal ieder voor zich en soms voor elkaar.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen om sturing en regie. Kinderen dienen begeleid te worden in de omgang met de nieuwe media. Hun sociale intelligentie is bijvoorbeeld nog onvoldoende doorontwikkeld om effecten van geplaatste foto's en berichten op de juiste waarde in te schatten. Binnen de scholen wordt dan ook aandacht besteed aan het op een wijze manier omgaan met ICT, de zogenaamde 'mediawijsheid'.

Op alle scholen is minimaal voor de helft van de leerlingen een tablet en/of een chromebook beschikbaar. De komende jaren richt de organisatie zich op:

1. De inhoud, de content, van onderwijsondersteunende programma's/ apps, dit mede om nog meer maatwerk te kunnen bieden
2. De middelen, de devices: wat werkt het snelst, handigst en effectiefst?
3. De scholing, professionalisering, van het personeel
4. Het stichtings- en schoolbeleid, hierin zoeken we afstemming met kennisnet en de PO-raad

Medewerkers worden geschoold in ICT- en informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Kennisnet

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT