Gezamenlijk, Grenzeloos Groeien

Kinderen krijgen maar één keer de kans zich te ontwikkelen. Medewerkers van Essentius willen krachtig bijdragen aan deze ontwikkeling. Onze ambitie is: Gezamenlijk, Grenzeloos Groeien. Wij bieden passend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor vier tot en met twaalfjarigen ongeacht sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond, dichtbij huis. Ons onderwijs beantwoordt aan alle specifieke ontwikkelingsbehoeften van ieder kind, ook bij meer complexe ondersteuningsvragen.

Wij begeleiden liefde- en betekenisvol de groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Door onze gezamenlijke bevlogenheid, professionele leergemeenschap en omgevingsbewustzijn, zijn we sterk en flexibel. Onze intensieve externe samenwerkingsrelaties verdiepen deze kracht. Wij geloven in werkplezier, in elke dag een beetje beter, in veiligheid en eerlijkheid. Inclusiviteit is het verbindende element. Hiermee creëren wij een fijne sfeer en goede samenwerking met iedereen die betrokken is bij Essentius.

Dit maakt Essentius uniek!

We geloven in het goede: alle mensen zijn in wezen goed, dit willen we dagelijks bevestigen, waardigheid bevorderen, rechten eerbiedigen en talenten en gaven ten volle zien ontwikkelen.

We stimuleren authenticiteit en zelfredzaamheid: binnen de gestelde kaders zoeken leerlingen en medewerkers de persoonlijke en professionele ruimte die nodig is om zelf de regie te hebben over hun taken en ontwikkeling.

  • Het beste is pas goed genoeg: we proberen het beste uit leerlingen te halen, waar nodig passen we ons onderwijs aan.
  • We zijn reflectief: reflectie werkt als motor van persoonlijke groei en ontwikkeling. 
  • We zien solidariteit als onze verantwoordelijkheid.