Parents4Parents

In 2017 hebben ouders die lid zijn van de ouderraden van de 9 scholen, in gezamenlijkheid de eerste Parents4Parents avond georganiseerd. Er werden gedurende de avond thema's aangeboden op het snijvlak van opvoeden en onderwijs. De avond werd door maar liefst 270 personen bezocht en daarmee was het initiatief direct succesvol. Vanwege de coronapandemie is het initiatief een tijd stil komen te liggen maar we zien nu weer volop beweging.

Enquête

In het schooljaar 2023-2024 wordt er een enquête uitgezet onder de ouders om te achterhalen of het gewenst en haalbaar is het initiatief nieuw leven in te blazen. In februari/maart 2024 weten we meer en informeren we hierover.

Parents4Parents nieuwe vorm

In maart is er op het bestuurskantoor van Essentius in Etten overleg geweest met een deel van de ouderraden van Essentius over een eventueel vervolg van Parents4Parents. Het doel was samen verkennen of we P4P willen herstarten en of we elkaar op een andere wijze kunnen vinden of ondersteunen.

Samen hebben we gekeken naar de uitgezette enquête onder alle ouders van onze scholen. We hebben hierop veel reacties ontvangen. Op basis hiervan hebben we met elkaar uitgesproken dat Parents4Parents in de oude vorm geen vervolg krijgt. Wel gaan we onderzoeken of bijeenkomsten voor Essentius ouders in samenwerking met een externe partner wel georganiseerd kunnen worden.

Een andere opbrengst is het plannen van een gezamenlijk moment om als ouderverenigingen met elkaar praktische zaken te bespreken. Wat zijn jullie trots op? Waar hebben jullie vragen over? We ontmoeten binnenkort 2 bestuursleden per school om dit met elkaar te delen.