Opleidingsstichting

Essentius neemt actief deel aan het partnerschap 'Opleiden in de school' Oost Achterhoek. Binnen dit verband hebben 16 besturen en Iselinge Hogeschool afspraken gemaakt om studenten van de hogeschool op te leiden en te begeleiden tot basisbekwame leerkrachten. Studenten leren op de hogeschool en in de beroepspraktijk. Op de basisscholen worden zij ondersteund door gekwalificeerde mentoren en gediplomeerde schoolopleiders.

Alle Essentius-scholen zijn opleidingsscholen en daarmee is Essentius een opleidingsstichting. Op Kindcentrum Oersprong in Ulft worden studenten begeleid die de academische variant van de hogeschool volgen. Op de andere opleidingsscholen worden vol- en deeltijd studenten begeleid.

De schoolopleiders van Essentius zijn verenigd in een netwerk, vergaderen vijf keer per jaar onder voorzitterschap van de netwerkcoördinator in aanwezigheid van de directeur bestuurder en volgen relevante scholing vanuit het partnerschap.

Partnerschap Interprofessioneel samen opleiden

Vanaf 2022 is ook de samenwerking met het Graafschap College via het project interprofessioneel opleiden geïntensiveerd voor opleidingen tot pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Studenten vanuit het Graafschap College die deze opleiding volgen worden opgenomen in leerteams met studenten vanuit de Pabo of de opleiding AD Pedagogisch Educatief Professional. Schoolopleiders hebben daarbij een begeleidende en ondersteunende taak. Meer weten over deze samenwerking, klik dan hier.