Essentius, daar kun je op rekenen

Alle leerkrachten van Essentius worden volledig bijgeschoold in de nieuwste inzichten rondom rekenonderwijs, met deskundige begeleiding van de bovenschoolse rekenspecialisten Silke Haferkamp en Kim Hakvoort, bijgestaan door Roel Roelofs van R3. Deze trainingen richten zich op uiteenlopende aspecten, waaronder het opstellen en implementeren van effectieve protocollen, gerichte begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeften, procesgericht rekenonderwijs, flexibele afstemming op de individuele ontwikkeling van leerlingen en het proactief inzetten van preventieve of ondersteunende maatregelen.

Rekennetwerk

Om kennis en inzichten actueel te houden is een rekennetwerk opgezet en wordt aanbod georganiseerd binnen het kenniscentrum.

Expertise inhuren mogelijk

Silke, Kim en Roel hebben een eigen rekenspel, reken6sie, ontwikkeld. Ook andere scholen of stichtingen kunnen onze expertise inhuren.