Organisatie: ieder in zijn/haar kracht!

De organisatie van Essentius kenmerkt zich, volgens het strategisch beleidsplan, op de volgende manieren:

  • De organisatiestructuur is op alle niveaus flexibel, duurzaam en toekomstbestendig.
  • Contact met meerdere organisaties wordt geïntensiveerd om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen in strategische samenwerking, verbindingen en netwerken.
  • Er worden verschillende organisatievormen op school- en stichtingsniveau ingericht om recht te doen aan de verschillen in ontwikkeling van onze leerlingen. 
  • Essentius heeft minimaal 2 (I)KC’s binnen de stichting in samenwerking met kinderopvang. h Er is een visie op managementstructuur binnen de (I)KC’s in relatie tot de andere scholen. 
  • Mogelijkheden tot doorgaande lijnen van 2 / 4 t/m 12/ 14 jaar voor ontwikkeling van leerlingen wordt op de diverse scholen onderzocht en waar mogelijk vormgegeven.