Leren van en met elkaar in leerteams

Studenten op verschillende niveaus, van mbo niveau 3 en 4 tot Associate Degree (AD) niveau 5 en pabo studenten op niveau 6, komen samen in dynamische leerteams onder begeleiding van onze ervaren schoolopleiders. Momenteel vinden deze samenwerkingen voornamelijk plaats op scholen waar kinderopvang en onderwijs onder één dak zijn gehuisvest.

Een mooi voorbeeld hiervan is ons IKC Oersprong, en binnenkort zal dit ook het geval zijn bij IKC De Wijssel. Maar we kijken verder dan dat: in de toekomst streven we ernaar om vergelijkbare mogelijkheden te creëren op kleinere scholen. We geloven sterk in de kracht van deze interdisciplinaire samenwerkingen, waarbij studenten elkaar kunnen versterken en inspireren, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle praktijkervaring opdoen en bijdragen aan het onderwijs en de opvang van onze jongste generaties.