Van passend naar inclusiever

Op de Essentius-scholen zorgen we ervoor dat elke leerling een uniek onderwijsaanbod krijgt, afgestemd op hun individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften. En als er ergens hobbels opduiken, gaan we samen met de ouders aan de slag om gepersonaliseerde leertrajecten op te zetten. Zo kunnen onze leerlingen vrijwel altijd op hun vertrouwde school blijven groeien en ontwikkelen!

Intensieve samenwerkingen

We werken intensief samen, ook met externe partners zoals medewerkers vanuit het speciaal (basis)onderwijs, Kentalis, logopedische diensten, gedragswetenschappers, buurt zorg jong, e.d. Samen zorgen wij ervoor dat we uw kind optimaal kunnen ondersteunen in de ontwikkeling.