Vrijwilligerswerk doen bij Essentius

Binnen onze stichting kunnen we de hulp van vrijwilligers altijd goed gebruiken! Onze vrijwilligers zijn dan ook van onschatbare waarde voor onze organisatie. Hieronder is te zien welke soorten vrijwilligerswerk er zoal in onze organisatie worden uitgevoerd.

Soorten vrijwilligerswerk

  • Leden Raad van Toezicht
  • Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR)
  • Oversteekouders
  • Voorleesouders
  • Hulp voor nieuwkomers bij woordenschatontwikkeling
  • Andere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs

En meer!