Onderwijs

Welke plaats neemt onderwijs in als je kijkt naar het leven van een kind, een jongere, een volwassene? Vanaf vier jaar is ieder kind in Nederland leerplichtig en begint een schoolcarrière van minimaal twaalf tot ..... jaar. We worden steeds ouder en het idee van een leven lang leren wordt door steeds meer mensen omarmd. Leren en onderwijs, het nut ervan, maar ook vooral het plezier er in, is iets wat we bij Essentius serieus nemen. We gaan we uit van gezamenlijk, grenzeloos, groeien. We laten dit zien in de praktijk die volgt op goed doordachte en werkbare beleidsplannen en een solide structuur in overleg met onze stakeholders.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT