Onderwijs: het beste is pas goed genoeg!

Alle kinderen zijn van harte welkom! Wij omarmen de verschillen in talenten en achtergronden van kinderen.
Passend onderwijs stelt medewerkers voor complexe uitdagingen die in gezamenlijkheid worden aangegaan en succesvol uitgevoerd. Op deze manier haalt Essentius naar vermogen het beste uit kinderen en zichzelf.

Onze belangrijkste pijlers, conform het strategisch beleidsplan, zijn:

  • Leerlingen behalen de referentieniveaus op taalverzorging, technisch lezen, lezen en rekenen, passend bij hun cognitieve mogelijkheden.
  • Leerlingen krijgen een op hen afgestemd didactisch en pedagogisch aanbod, we leveren maatwerk door continu te werken aan verbetering van brede arrangementen.
  • Alle leerlingen krijgen gelijke kansen uitgaande van verschillende beginsituaties, Essentius
    participeert daarbij ook op gemeentelijk niveau.
  • Leerlingen nemen kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat, leren hoe daarin te participeren en ontwikkelen hun eigen identiteit.
  • Essentius sluit niet uit en werkt doelgericht aan een inclusieve leer- en ontwikkelgemeenschap.