Samenwerkingspartners

Essentius en haar scholen werken op allerlei niveaus samen. Hierbij noemen we een aantal belangrijke partners:

Samenwerkingsverband Doetinchem
Hieronder vallen alle scholen uit de gemeente Oude IJsselstreek. Het belangrijkste thema betreft het vorm en inhoud geven aan 'passend onderwijs', waarbij we nadenken over structuren, systemen, strategie, maar ook cultuur. Het is tevens het gremium waarbinnen financiële middelen worden verdeeld om te komen tot optimalisatie.

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek
Hierbij is de gemeente Aalten aangesloten. Het betreft voor Essentius basisschool St. Liborius in Dinxperlo. De doelen zijn dezelfde als hierboven beschreven.

Partnerschap Opleiden in de School, Oost Achterhoek
Al onze scholen zijn opleidingsscholen. Studenten van de Pabo krijgen mogelijkheden om binnen onze scholen het prachtige vak van leerkracht te leren. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een team van opgeleide schoolopleiders. In het kader hiervan kunt u ook de website van Partnerschap Isop bezoeken. Dit is een partnerschap van ruim honderd opleidingsscholen van 16 schoolbesturen en Iselinge Hogeschool.

Kinderopvang-organisaties:
Humankind en Juut&Co. Zij verzorgen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang voor onze scholen.

Speciaal (basis)onderwijs:
We werken samen met de volgende organisaties: sbo SAM, SOTOG, De Onderwijsspecialisten en Kentalis.