Uitgaan van en omgaan met verschillen

Iedereen is uniek in zijn gedrag en verschijningsvormen, dit geldt uiteraard ook voor onze medewerkers en leerlingen. Het omarmen en respecteren van deze verschillen is een voortdurende uitdaging, maar wanneer we hierin slagen, brengt dit zowel onze kinderen als medewerkers voldoening. Werken met en voor kinderen is niet alleen cruciaal, maar ook fantastisch om te mogen doen.

Dynamisch proces 

De ontwikkeling van een leerling op de basisschool is een dynamisch proces dat zich over meerdere jaren voltrekt. We dragen dagelijks bij aan de verschillende aspecten van de ontwikkeling van een leerling. Iedere dag is daarbij verrassend, uitdagend, inspirerend en gewoon anders.

Cognitieve ontwikkeling

Leerlingen ontwikkelen zich voortdurend op het gebied van taalverzorging, lezen, rekenen en probleemoplossend vermogen. Ze leren nieuwe concepten, bouwen voort op bestaande kennis en ontwikkelen hun denkvaardigheden. Door ons beredeneerde aanbod ondersteund door erkende methodes en methodieken zetten de kinderen dagelijks stappen.

Sociale ontwikkeling

Basisschoolleerlingen leren sociale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en empathie tonen. Ze ontwikkelen vriendschappen en leren omgaan met verschillende perspectieven en diversiteit. Zij ontdekken daarbij hun eigen waarden en normen. Onze leerkrachten begeleiden en ondersteunen hen daarbij. Soms met vallen en opstaan.

Emotionele ontwikkeling

Leerlingen worden zich bewust van hun emoties en leren ze te herkennen en ermee om te gaan. Ze ontwikkelen zelfregulatievaardigheden, impulsbeheersing en leren positieve relaties op te bouwen met leeftijdsgenoten en volwassenen. We leren daarbij van en met elkaar.

Fysieke ontwikkeling

Basisschoolleerlingen ontwikkelen hun fijne en grove motoriek en leren de waarde van lichaamsbeweging en gezondheid. Dit gebeurt tijdens buitenspel, gym, handvaardigheid, tekenen en muziek.

Gedifferentieerd onderwijs

Leraren differentiëren in hun instructie om tegemoet te komen aan de diverse leerbehoeften en niveaus van de leerlingen. Dit kan onder meer betrekking hebben op differentiatie in tempo, leerstijl en complexiteit van het lesmateriaal.

Individuele begeleiding

Het bieden van individuele begeleiding aan leerlingen kan helpen bij het identificeren van specifieke behoeften en het bieden van gerichte ondersteuning op basis van kind kenmerken. Dit kan variëren van extra uitleg en herhaling tot uitdagende taken voor meer gevorderde leerlingen.

Positieve feedback en aanmoediging

Het geven van positieve feedback en aanmoediging stimuleert het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen. Het erkennen van inspanningen en het vieren van successen helpt leerlingen om gemotiveerd te blijven en hun ontwikkeling voort te zetten. 

Aandacht voor burgerschapsvorming

Het aanbod voor burgerschapsvorming is geïntegreerd in het curriculum om kinderen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Door burgerschapsvorming te bevorderen, kunnen samenlevingen straks hopen op goed geïnformeerde, betrokken en verantwoordelijke burgers die bijdragen aan positieve sociale verandering.

Samenwerking met ouders

Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van leerlingen is essentieel. Communicatie met ouders over de voortgang van hun kinderen, het delen van tips en suggesties voor thuis en het creëren van een ondersteunend netwerk kunnen de ontwikkeling van leerlingen versterken.

Tot slot

Het is belangrijk op te merken dat de ontwikkeling van leerlingen op de basisschool individueel kan verschillen. Elk kind heeft zijn eigen tempo en unieke behoeften. Het bieden van een inclusieve en ondersteunende leeromgeving waarin leerlingen kunnen groeien en bloeien, is essentieel voor hun voortdurende ontwikkeling.