Inspectie van het onderwijs

Op basis van onderzoekskaders worden besturen en eventueel scholen vierjaarlijks bezocht.. Gekeken wordt naar een scala aan thema's van aanbod tot zicht op ontwikkeling en begeleiding, van didactisch handelen tot sociale veiligheid. Van de bevindingen worden rapporten opgesteld, deze zijn openbaar en in te lezen via de website van inspectie.

Klik hier voor meer informatie