Kinderopvang

Per school is, afhankelijk van de vraag, voorschoolse, naschoolse en/of kinderopvang georganiseerd. De directeur van de school kan u hierover uitgebreid informeren. Essentius heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met HumanKind en Juut&Co.