Ondersteuningsloket OLE

Om het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden, wordt er veel gevraagd van de expertise en handelingsbekwaamheid van de leerkrachten. Regelmatig worden er (complexe) ondersteuningsvragen gesteld door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Ter ondersteuning van de leerkrachten, ouders en leerlingen, heeft Essentius een eigen ondersteuningsloket, genaamd OLE, waar leerkrachten met speciale expertise, antwoorden kunnen geven of kunnen ondersteunen in uitdagende situaties. Expertise bestaat er op het terrein van rekenen, taal en lezen, excellentie, onderwijs in wetenschap en technologie, beeld- en kind coachen, omgaan met verlies, coördinatie opvang 'nieuwkomers', gedrag en autisme.

Ondersteuningsroute-placemat

Om de ondersteuningsstructuur te versterken, hebben intern begeleiders (IB'ers) een ondersteuningsroute-placemat ontwikkeld. Deze placemat dient als een waardevol hulpmiddel gedurende het hele proces.

Klik hier om deze placemat te bekijken.