Spreken in je buurtaal

In het schooljaar 2014-2015 lanceerde Essentius een gloednieuw initiatief: Duitse lessen, buiten de reguliere schooluren en op vrijwillige basis. Het bleek al snel een groot succes, want meer dan 250 leerlingen toonden interesse, nadat een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd. Met een team van 30 enthousiaste vrijwilligers werden er maar liefst 18 lessen van 45 minuten georganiseerd. Het succes bleef niet onopgemerkt, want in het daaropvolgende schooljaar, 2015-2016, werd het project opnieuw uitgerold, dit keer voor 200 leerlingen, wederom met 30 toegewijde vrijwilligers. Maar daar bleef het niet bij. In 2016-2017 werd op meerdere scholen Duitse les zelfs geïntegreerd in het reguliere lesrooster. Dit project werd in 2016 zelfs genomineerd voor de prestigieuze Europese Platform Orange Carpet Award, waar we als tweede eindigden. Een prestatie van formaat, zeker gezien het feit dat we tussen alle Engelstalige projecten stonden!

Situatie nu

Momenteel verzorgt een vakleerkracht Duitse lessen op meerdere scholen en in verschillende groepen, afhankelijk van de logistieke mogelijkheden per school. De directeur motiveert gemaakte keuzes indien u daarnaar vraagt. Wil je meer hierover zien? Klik hier of op de tegel om de video te bekijken.