Kwaliteit en ouderbetrokkenheid 

Toetsing en tevredenheid

Om de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen te volgen maken we naast het gebruik van tal van observaties en gesprekken, gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen van IEP. Via de IEP toetsen monitoren wij de ontwikkelingen bij lezen, taalverzorging en rekenen van de leerlingen afzonderlijk, de jaargroepen en de school. Tweejaarlijks zetten we daarnaast tevredenheidsonderzoeken uit bij leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Opvallende signalen leiden tot plannen van aanpak en handelen.

Belang van ouderbetrokkenheid

In het belang van de ontwikkeling van kinderen dienen onderwijs en opvoeding hand in hand te gaan, daarom is het belangrijk dat ouders/verzorgers steeds voldoende betrokken zijn bij het totale proces, niet alleen wanneer het even niet lekker loopt. Ouders/verzorgers krijgen vanuit de scholen regelmatig uitnodigingen om samen met de leerkrachten te praten over de voortgang bij hun kinderen. Wij hopen door een optimale wisselwerking tussen thuis en school het beste uit onze leerlingen te kunnen halen.