Documentatie

Op deze pagina vind u onze jaarstukken en andere documenten die wij aan u beschikbaar stellen. Essentius is graag transparant over de bedrijfsvoering, geïnteresseerden geven wij daarom inzicht in deze documenten. 

Strategisch beleidsplan

Klik hier om het strategisch beleidsplan 'Grenzeloos Groeien 3.0' te bekijken.

Jaarstukken door Raad van Toezicht

Klik hier om de jaarstukken van het jaar 2021 te bekijken.
Klik hier om de jaarstukken van het jaar 2022 te bekijken.
Klik hier om de jaarstukken van het jaar 2023 te bekijken.

Jaarverslagen door GMR

Klik hier om het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 te bekijken.
Klik hier om het jaarverslag van het schooljaar 2021-2022 te bekijken.
Klik hier om het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 te bekijken.

Besturenaudit

In maart 2023 vond er vanuit SWV Doetinchem een audit plaats vanuit de vier principes van de code goed bestuur voor primair onderwijs. De commissie bestond uit drie collega bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Klik hier om de rapportage te bekijken.

Bestuurlijke visitatie

In juni 2023 vond een bestuurlijke visitatie vanuit de PO raad plaats. Klik hier om het raport te bekijken.

AVG

Klik hier om het protocol rondom AVG te bekijken.

Instandhouding scholen

Klik hier om het document omtrent de instandhouding van scholen te bekijken.

Bestuursgericht toezicht

In 2020 heeft de inspectie van onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd.
Klik hier om het document dat hieruit is voortgekomen te bekijken.

Integriteitscode & code goed bestuur

Klik op de volgende links om beide codes te bekijken: integriteitscode en code goed bestuur.

Gegevens ANBI

Klik hier om de gegevens van Essentius te bekijken.