Ouder- en leerlingtevredenheid

Eén keer in de drie jaar wordt stichtingbreed aan alle ouders/verzorgers gevraagd hoe zij tegen de school van hun kind(eren) aankijken. Dit levert waardevolle informatie op voor de afzonderlijke scholen, maar ook voor de stichting, waarover per school wordt terug gerapporteerd. Ook de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden in dezelfde periode uitgebreid bevraagd. Om een goed en degelijk beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers de tevredenheidsonderzoeken invullen.