Intern auditen

In het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling zijn directeuren geschoold om in de Essentius-scholen 'naar elkaar te kijken'. Op systematische, onafhankelijke wijze met onderbouwde procedures worden bewezen kwaliteitsindicatoren bekeken en objectief beoordeeld.

Procesdoelen zijn:

  • we willen (nog) beter worden
  • we willen leren van en met elkaar
  • we willen professioneel naar elkaar kijken en bekeken worden

Productdoelen zijn:

  • een eigen beeld van de school
  • het eigen oordeel toetsen aan dat van anderen, derden
  • vergroten van kennis en inzicht in eigen ontwikkeling
  • het vinden van aanknopingspunten voor verbetering
  • verdere ontwikkeling in gang zetten

Wanneer?

De audits vinden driejaarlijks plaats, eerst in een lichtere variant en daarna weer breder. De effecten zijn meetbaar positief, zowel de auditoren als ook de bezochte scholen en teams hebben dit ervaren.