Werken bij Essentius: sterk samen!

De medewerkers van Essentius zijn zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld. Daarom professionaliseren zij zich individueel, als team en als organisatie, hierbij continu gestimuleerd door Essentius. Er wordt intensief samengewerkt, leren van experts en leren van en met elkaar staat centraal. Vertrouwende op eigen kennis en kunde, bewust van kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid.

Op het gebied van personeel, zijn onze belangrijkste pijlers:

  • Essentius is een integer en ondernemende werkgever die zich richt op het vinden, binden,
    boeien en behouden van de juiste medewerkers.
  • Medewerkers werken continu aan hun handelsbekwaamheden door het volgen van passende scholing op individueel-, team- of stichtingsniveau, daarbij wordt expertise gedeeld, geleerd van en met elkaar en vindt formele en informele ontmoeting plaats.
  • Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen professionaliteit en ontwikkeling, daarin worden zij ondersteund met relevant beleid en gefaciliteerd met systemen waarin ontwikkeling zichtbaar wordt.
  • Iedere medewerker onderschrijft de visie van Essentius en levert op positieve wijze, in houding en gedrag, een bijdrage aan de professionele cultuur.
  • Medewerkers van Essentius zijn vitaal en duurzaam inzetbaar, eigentijds personeelsbeleid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden faciliteren medewerkers hierin.
  • Als opleidingsstichting is de samenwerking met pabo en mbo- opleidingen zodanig ingericht dat leerlingen en studenten optimaal kunnen ervaren en leren.