Kenniscentrum 'Gepast Passend'

Binnen Essentius wordt samen hard gewerkt aan het op peil brengen, houden en onderhouden van kennis en vaardigheden. Binnen de organisatie is veel expertise en knowhow aanwezig. Er wordt continu ingezet op het leren van en met elkaar, naast het leren van externe experts. 

Essentius biedt de eigen medewerkers een podium om de opgedane kennis en ervaringen te delen met collega's binnen een kenniscentrum. Op de website van het kenniscentrum is te zien welke kennissessies er op de planning staan. 

Voor wie?

Het kenniscentrum is beschikbaar voor alle medewerkers van Essentius: onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor medewerkers van de voorschoolse kinderopvang, voortgezet onderwijs en een aantal andere besturen in het primair onderwijs, hiermee zijn daarover separate afspraken gemaakt. Leerkrachten die invalwerkzaamheden voor Essentius verrichten en studenten van de pabo of het mbo die stagelopen op een Essentius-school zijn eveneens welkom. Het bezoeken van een bijeenkomst is gratis.

Bekijk het aanbod!

Op de website van ons kenniscentrum is het totale aanbod opgenomen. Klik hier of op de tegel om het totale aanbod te bekijken.