Binnen Essentius wordt in gezamenlijkheid hard gewerkt aan het op peil brengen, houden en onderhouden van  kennis en vaardigheden. Binnen de  organisatie is veel expertise en knowhow aanwezig. Er wordt continu ingezet op het leren van en met elkaar, naast het leren van externe experts.

In 2016 heeft de organisatie daartoe een volgende stap gezet door eigen medewerkers ‘een podium’ te bieden om de opgedane kennis en ervaringen te delen met collega's binnen een eigen Kenniscentrum 'Gepast Passend'.

Sinds 2017 is een website operationeel waarin het totale aanbod is opgenomen. Voor zowel de back- en frontoffice als ook de beleidsontwikkeling is een projectleider in de persoon van Judith Trip-Vriezen voor een aantal uren op jaarbasis vrijgeroosterd ( kenniscentrum@essentius.nl )  

Link naar Kenniscentrum:
Essentius Kenniscentrum
                                                                        

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT