Informatie voor ouders/verzorgers

Het contact met ouders/verzorgers van kinderen die naar een Essentius-school gaan, is belangrijk. Belangrijk omdat zij hun kinderen vijf dagen per week naar en van school zien komen. Met een glimlach op het gezicht of een kriebel in de buik omdat ze ergens mee zitten. We gaan steeds meer naar een samenleving toe van wij/zij naar wij samen. Dat betekent dat ouders en leerkrachten elkaar vaker (aan)spreken over allerlei onderwerpen; van schoolprestaties tot omgaan met sociale media en cyber pesten.

Ouderbetrokkenheid
Het thema ouderbetrokkenheid is belangrijk voor Essentius. Op de pagina ouderraden- en verenigingen kunt u meer lezen over hoe u kunt mee werken aan de besluitvorming op de basisschool van uw kind(eren). Op de pagina ouder- en leerlingtevredenheid kunt u bekijken wat de resultaten van deze onderzoeken zijn binnen Essentius. De ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken worden iedere twee jaar gehouden om te kunnen blijven (bij)sturen om een zo goed mogelijk ingerichte organisatie voor zowel ouder als leerling.

Parents4Parents
Tijdens de coronaperiode zijn de initiatieven rondom Parents4Parents helaas stil komen te liggen. Een afvaardiging van alle ouderraden heeft onlangs het bestuurskantoor van Essentius bezocht om te kijken hoe het initiatief weer nieuw leven ingeblazen kan worden! Begin 2024 worden er enquêtes verspreid onder ouders. Zodra er meer informatie over dit onderwerp is, wordt u hierover geïnformeerd.

Specifieke vragen?
Voor specifieke vragen over het onderwijs op uw school, neemt u dan contact op met de desbetreffende school. Door hier te klikken vind u de contact gegevens van alle Essentius-scholen.