Duurzaam en verantwoord ondernemen 

Om de leefomgeving van onze huidige en toekomstige generatie te beschermen en waar mogelijk te verbeteren heeft Essentius zich als beleidsvoornemen gesteld waar mogelijk duurzaamheid bij haar inkopen leidend te laten zijn. Essentius doet dit door milieu- en sociale aspecten, zoals de bevordering van de circulaire economie, mee te nemen in haar inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Om de wereld van morgen te omarmen en zuinig te zijn op onze planeet, heeft Essentius zich ten doel gesteld om duurzaamheid voorop te laten staan bij haar inkoopbeleid. Dit betekent dat we bij elke aankoop, groot of klein, streven naar een positieve impact op het milieu en de samenleving. We zetten ons in voor een circulaire economie en nemen milieu- en sociale aspecten mee in al onze inkoopbeslissingen.

Doelstellingen

  • Het stellen van een voorbeeld voor anderen.
  • Het bereiken van directe milieuwinst.
  • Het stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor kansarmen.
  • Het weren van producten die door middel van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
  • Het beïnvloeden van de markt door een vraag te creëren die de circulaire economie stimuleert.

In de praktijk

In de praktijk komt dit vooral tot uiting doordat wij kiezen voor partners die deze doelstellingen ondersteunen en ook onderdeel hebben gemaakt van hun eigen missie en uitgangspunten. Duurzaam inkopen binnen de stichting gebeurt in grote lijnen via tussenkomst van de OIG (Onderwijs Inkoop Groep) die vooraf al screenen op de bovengenoemde uitgangspunten en ons adviseren bij partnerkeuzes op de commerciële markten.

Het verantwoord ondernemerschap is ook: alle voordelen die regionale partijen bieden inzetten. Weinig onnodige reiskilometers, service gerichtheid, snelle acties, beeldvorming en goede regionale referenties hebben ons in de afgelopen jaren vele voordelen opgeleverd. De bewuste keuze van Essentius om het hele onderhoud zelf te regisseren en zelf alle contacten te leggen is tot nu toe een bijzonder goede formule gebleken.

Bulletins

Via bulletins worden teams, directies, RvT en GMR  steeds geïnformeerd over de recente ontwikkelingen. Ouders en leerlingen zien de aanpassingen binnen de scholen en op de pleinen steeds direct gebeuren.