Besturenaudit i.h.kv. Passend onderwijs

Op donderdag 16 november 2017 hebben vier collega-besturen, aansloten bij swv Doetinchem, Essentius geauditeerd op de bestuurlijke taak, opgave, het vermogen en professionalisering, naast de sturing en governance.
Voor de rapportage klik hier


De commissieleden

Op woesdag 22 maart 2023 vond een 2e audit plaats, ditmaal vanuit de vier principes van de code goed bestuur voor primair onderwijs. De commissie bestond uit drie collega bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter.

Voor de rapportage klik hier

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT