ICT Netwerk; 'Van techniek naar content'

Gemiddeld 4 keer per jaar komen de Informatie, Communicatie en Technologie (kortweg ICT) coördinatoren bijeen om onder voorzitterschap van de bovenschoolse coördinator Dirk Jansen met elkaar onderwerpen af te stemmen rondom beleid, scholing, content en devices. Iedere school heeft een eigen ICT coördinator.

Daar waar in eerdere jaren vooral de techniek, van connectiviteit tot gebruikersgemak, veelal de gespreksthema's waren, daar wordt de laatste jaren steeds meer naar de mogelijkheden van gebruik op inhouden voor kinderen gekeken.

E.e.a. heeft geresulteerd in voorstellen en advies rondom Prowise, Gynzy, Touchscreens en Digiborden, office 365, scholing, inkoop, tabletonderwijs, chromebooks etc.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT