ICT Netwerk; 'Van techniek naar content'

Gemiddeld 4 keer per jaar komen de Informatie, Communicatie en Technologie (kortweg ICT) coördinatoren bijeen om onder voorzitterschap van de bovenschoolse coördinator Dirk Jansen met elkaar onderwerpen af te stemmen rondom beleid, scholing, content en devices. Iedere school heeft een eigen ICT coördinator.

Daar waar in eerdere jaren vooral de techniek, van connectiviteit tot gebruikersgemak, veelal de gespreksthema's waren, daar wordt de laatste jaren steeds meer naar de mogelijkheden van gebruik op inhouden voor kinderen gekeken.

                                                 publicatie - Werken aan digitale geletterdheid: van visie naar praktijk

Leidend daarbij zijn de inzichten vanuit kennisnet. Dit heeft o.a. geresulteerd in een roadmap waarin zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers op de hierboven genoemde domeinen de leer-en ontwikkeldoelen zijn beschreven. Corona heeft, hoe wrang het ook moge zijn, als vliegwiel voor ontwikkeling gewerkt.

In alle leslokalen hangen vernieuwde touchscreens, hebben alle leerlingen vanaf de groepen 4 een chromebook (in de groepen 1 t/m 3 is er per drie leerlingen minimaal 1) en hebben alle medewerkers een eigen laptop ter beschikking.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT