Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het verzorgen van krachtig onderwijs aan jonge kinderen, we houden ons niet uitsluitend bezig met cognitie. We richten ons ook op affectieve, motorische, sociale, emotionele, morele, ethische, esthetische en creatieve ontwikkelingsgebieden:

We realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is: we vertrouwen in de mens en de menselijke denkkracht. We dagen uit om de wereld te begrijpen en verantwoordelijkheid te nemen. We zetten in op kennisoverdracht, leren nadenken, redeneren en zin ontdekken. Het goede van alle mensen willen wij dagelijks bevestigen. We bevorderen waardigheid, eerbiedigen rechten en we ontwikkelen gaven en talenten ten volle. Door gezamenlijk grenzeloos te groeien realiseren wij ons dat wij sterk samen zijn in de complexe ondersteuningsvragen van de aankomende grenzeloze wereldburgers. 

Wij geven krachtig, hoogwaardig en betekenisvol onderwijs aan alle 4 t/m 12/13-jarigen in de regio Oude IJsselstreek en Aalten waarbij we iedereen: kinderen, medewerkers en ouders, in hun kracht zetten.


 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT