Essentius heeft hoge verwachtingen en ambities, t.a.v. de eigen medewerkers en t.a.v. de brede resultaten en opbrengsten van de leerlingen. Om deze verwachtingen en ambities waar te maken zijn kernwaarden opgesteld en wordt onderwijskwaliteit gedefinieerd, daarbij wordt getracht dit zichtbaar te maken in documenten of zichtbaar en merkbaar te laten zijn in handelen. We hanteren hierbij het model van de PO-raad Regie op onderwijskwaliteit. www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/regie-op-onderwijskwaliteit

Daarnaast laten we zien hoe we zicht houden op kwaliteit, hoe we er aan werken en hoe we verantwoording afleggen, horizontaal en verticaal.

Onderwijs Kwaliteit Essentius

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT