De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij het zoeken naar en vinden van antwoorden op specifieke, soms ook complexe ondersteuningsvragen van kinderen en leerkrachten.

De intern begeleiders van alle scholen vergaderen gemiddeld 8 dagdelen per jaar onder leiding van de eigen netwerkcoördinator, mevr. K. Teunissen.

Naast het uitwisselen van informatie vanuit de samenwerkingsverbanden of vanuit landelijke conferenties en bijeenkomsten, werkt het netwerk thematisch. Hierbij wordt gebruikgemaakt van elkaars expertise en knowhow.

Trainingen worden waar mogelijk en gewenst gezamenlijk opgepakt.

IB'ers Essentius: 
Kitty Teunissen ,            Netwerkbegeleider en IB'er Mariaschool
Esra Geurts,                  Mariaschool
Jolienke Weinans,         Klimpaal 
Judith Trip,                    Walburgis, Pius X, St. Martinus
Ellen Meijer,                  St. Liborius, Borckeshof
Sabine Liebrand,           Oersprong
Renate Gesink,             Oersprong
Ellen Meijer,                  De Wijssel
Judith Helmes,              De Wijssel

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT