Ondersteuningsroute Essentius


De ondersteuningsroute is schematisch weergegeven. Van alle scholen binnen de samenwerkingsverbanden Doetinchem (Oude IJsselstreek) en de Oost- Achterhoek (Aalten) wordt verwacht minimaal op het basisniveau ondersteuning te bieden, hiertoe zijn schoolondersteuning-profielen ingevuld en op de scholen aanwezig.

Om de basisondersteuning te versterken heeft Essentius een eigen ondersteuningsloket ingericht, bestaande uit leerkrachten met gerichte scholing op specifieke ontwikkelingsaspecten, die op leerling-  en leerkrachtniveau meedenken, meewerken en meepraten. Op deze manier wordt expertise volledig gebundeld en benut om tot een juiste afstemming te komen op de onderwijsbehoeften van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften of kind kenmerken.
Zie ook: Kenniscentrum-essentius/ondersteuningsloket

Ter versterking van de ondersteuningsstructuur is daarnaast door IB'ers een
placemat ondersteuningsroute ontwikkeld, deze is helpend tijdens het totale proces. 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT