Essentius neemt actief deel aan het partnerschap 'Opleiden in de school' Oost Achterhoek. Binnen dit verband hebben 18 besturen en Iselinge Hogeschool (lerarenopleiding PO) afspraken gemaakt om studenten van de hogeschool op te leiden en te begeleiden tot basisbekwame leerkrachten. Studenten leren op de hogeschool en in de beroepspraktijk. Op de basisscholen worden zij ondersteund door mentoren en schoolopleiders (zij zijn o.a. geschoold om mentoren te ondersteunen en om studenten te beoordelen).

Alle Essentiusscholen zijn opleidingsscholen en daarmee is Essentius een opleidingsbestuur.
Op Oersprong worden studenten begeleid die de academische variant van de hogeschool volgen. Op de andere opleidingsscholen worden vol- en deeltijd studenten begeleid.De schoolopleiders van Essentius zijn verenigd in een netwerk, vergaderen  vijf keer per paar onder voorzitterschap van de netwerkcoördinator dhr. E. Groen in aanwezigheid van de directeur bestuurder en volgen relevante scholing vanuit het partnerschap.

Vanaf 2022 wordt ook de samenwerking met het Graafschap College, opleidingen voor pedagogisch medewerker en onderwijs assistent, via het project interprofessioneel opleiden, geïntensiveerd.

Via onderstaande link is meer te lezen over 'Opleiden in de school'
http://www.iselinge.nl/ih_nl/opleidingsschool.php

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT