Onze overtuiging richt zich op meerdere aspecten waarbij identiteit, kernwaarden en ambities elkaar raken. We hanteren vier onderscheidende aspecten voor onze bevlogenheid:

 

1. Levensbeschouwelijk: 

- We zijn geworteld: we laten ons inspireren door de rijke tradities vanuit Bijbelse en wereldlijke verhalen, door kennis en wijsheid die besloten liggen in rituelen, symbolen en gebruiken.

We geloven in het goede: alle mensen zijn in wezen goed, dit willen we dagelijks bevestigen, waardigheid bevorderen, rechten eerbiedigen en talenten en gaven ten volle zien ontwikkelen.

 

2. Pedagogisch:

- We hebben een open en respectvolle houding: sluiten niet uit, zijn gastvrij en uitnodigend, we leveren graag een positieve bijdrage aan alles wat ons omringt.

We zijn reflectief: reflectie werkt als motor van persoonlijke groei en ontwikkeling.

We creëren een waarderende en veilige omgeving.

- We stimuleren authenticiteit en zelfredzaamheid: binnen de gestelde kaders zoeken leerlingen en medewerkers de persoonlijke en professionele ruimte die nodig is om zelf de regie te hebben over hun taken en ontwikkeling.

 

3. Onderwijskundig: 

- Het beste is pas goed genoeg: we proberen lerend het beste uit onze leerlingen te halen, waar nodig passen we ons onderwijs aan in aanbod, verwerking, tempo, instructie of anderszins. 

- We wakkeren kracht, passie en ambitie aan: we stimuleren daarmee in alle facetten groei en ontwikkeling.

- We doen het samen: leven, groeien en ontwikkelen doe je niet alleen, we vormen samen een naar buiten gerichte leer- en leefgemeenschap met kinderen en volwassenen.

 

4. Maatschappelijk: 

- We zien solidariteit als onze verantwoordelijkheid: onze scholen staan midden in de maatschappij, hebben daartoe relevante contacten en ondersteunen charitatieve doelen.

- We zien en willen gezien worden: we willen recht doen en aandacht geven aan iedereen, eenieder doet ertoe.

- We zijn ons bewust van onze vergankelijkheid: we oogsten niet alleen, we hebben ook aandacht voor het bewerken en zaaien.

- We geloven dat er meer is tussen hemel en aarde: we geven ruimte aan mensen met creatieve en spirituele talenten en wensen, we zijn een waardegerichte organisatie.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT