Onderwijs, 'Het beste is pas goed genoeg!'

Alle kinderen zijn van harte welkom! Wij omarmen de verschillen in talenten en achtergronden van kinderen.

Passend onderwijs stelt medewerkers voor complexe uitdagingen die in gezamenlijkheid worden aangegaan en succesvol uitgevoerd. Op deze manier haalt Essentius naar vermogen het beste uit kinderen en zichzelf. 

Personeel: ‘Sterk samen’


Medewerkers zijn zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld. Daarom professionaliseren zij zich individueel, als team en als organisatie, hierbij continu gestimuleerd door Essentius. Er wordt intensief samengewerkt, leren van experts en leren van en met elkaar staat centraal. Vertrouwende op eigen kennis en kunde, bewust van kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid.


Innovatie: ‘Niets blijft, behalve verandering’


De totale organisatie, met daarbinnen de individuele scholen, is steeds op zoek naar kansen en mogelijkheden om het onderwijs cyclisch te verbeteren, te versterken of zelfs te veranderen. Hierbij worden de nieuwste inzichten bestudeerd, wordt (eigen) onderzoek gedaan en worden ontwikkelingen geïmplementeerd, geborgd en geëvalueerd. 

Financiën: ‘De schaarste verrijken’


Essentius zet haar middelen effectief en efficiënt in. Schaalvoordelen worden nagestreefd, op voorwaarde dat de kwaliteit verbetert of minimaal gelijk blijft. Het bestuurskantoor is zodanig ingericht dat het de directeuren ontzorgt en optimale ondersteuning biedt. Personeelsformatie wordt normatief, slim en adequaat ingezet. 


Huisvesting: ‘Meer dan een stapel stenen’


De omgeving van een schoolgebouw en -plein dient complementair te zijn aan de inhoud van het onderwijs en van toevoegde waarde voor de kern, wijk of buurt. Medewerkers, kinderen en ook ouders brengen er een groot deel van hun tijd in door en alleen daarom al zou het moeten aanvoelen als een tweede huis: veilig, vertrouwd, overzichtelijk en inspirerend. Huisvesting is duurzaam, aantrekkelijk, toegankelijk en toekomstbestendig. 

Organisatie: ‘Ieder in zijn/haar kracht’


Essentius staat voor heldere structuren, functie- en taakverantwoordelijkheden.

De besturingsfilosofie heeft als uitgangspunt, ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’, met een hoge mate van eigenaarschap zo diep mogelijk in de organisatie. Alle betrokken geledingen zijn trots op waar we staan en enthousiast over de toekomst. Medezeggenschap heeft een gerespecteerde plaats in de fundering. Er wordt gewerkt met de code goed bestuur, waarbij RvT, GMR en bestuurder, geadviseerd door directeuren optimaal samenwerken.


Imago: ‘Vanzelfsprekend, uitgesproken, spraakmakend’


Essentius staat voor een positief, solide en betrouwbaar imago. Essentius communiceert oordeelvrij, proactief, helder en transparant. De organisatie gaat uit van verbinding, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ouders worden gezien als belangrijke partners in het primaire proces. Er worden intensieve relaties onderhouden met externe stakeholders. Via media en binnen netwerken presenteert de organisatie zich waar kan.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT