Hoge verwachtingen

Essentius hanteert als mission statement: 'Gezamenlijk, grenzeloos groeien'. De 3 G's zijn nodig om iedere dag opnieuw vorm en inhoud te geven aan onze hoge ambities. Voor onszelf en voor de ons toevertrouwde kinderen geldt: 'Essentius, altijd de beste keuze'. Daarmee bedoelen we dat alle medewerkers zich tot het uiterste zullen inspannen om het best mogelijke onderwijs te bieden. Onderwijs dat is afgestemd op het kind, ongeacht de ondersteuningsvraag of -behoefte die hij of zij heeft. 
 
We hanteren de habits (gewoonten) van Covey:

1. Wees pro-actief: denk in termen van ja, en…. i.p.v. ja, maar….
2. Start met ‘the end in mind’: houd steeds de einddoelen scherp in de gaten.
3. ‘First things first’: doe dingen in de juiste volgorde.
4. Denk altijd ‘win- win’: Zorg dat iedereen er beter van kan worden.
5. ‘Seek first to understand and then to be understood’: probeer eerst de ander te begrijpen, voordat je zelf begrepen wilt worden.
6. ‘Synergie bewerkstelligen’: samen bereik je meer door krachten te verenigen.
7. ‘Sharpen the saw’: zorg dat je steeds de meest actuele informatie tot je beschikking hebt.
8. ‘Help anderen in het vinden van hun stem’: laat anderen groeien.

Eens in de drie jaar vindt een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Deze biedt inzichten op school- en stichtingsniveau ter verbetering, aanpassing of zelfs verandering.
Hier het MTO 2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT