Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur bestuurder: de heer A.H. (Albert) Sluiter. Hij bestuurt en beheert de stichting, vertegenwoordigt haar en is werkgever voor alle medewerkers in dienst van Essentius. Hij wordt bij deze taken ondersteund door stafmedewerkers. De directeur bestuurder geeft direct leiding aan de schooldirecteuren en de medewerkers van het bestuurskantoor. Zijn bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur bestuurder. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT