Leerkrachten

De leerkrachten zijn het 'draai- en middelpunt' van onze organisatie. Zij hebben dagelijks direct contact met de leerlingen en vaak ook met de ouders/ verzorgers. Zij zijn ook de eersten waar ouders/ verzorgers met vragen terecht kunnen, geven uitleg over de werkzaamheden en kunnen vertellen over het reilen en zeilen binnen de schoolorganisatie.

Het lerarenvak ontwikkelt zich in een razend tempo. De kwaliteit van signalering en diagnostisering is de laatste decenia enorm verbeterd. Hierdoor zijn ook de handelingsbekwaamheid en het handelingsrepertoir van de leerkrachten uitgebreid en kan nog krachtiger worden afgestemd op de ondersteuningsvragen van kinderen. Leerkrachten staan dagelijks voor de uitdaging om vanuit verbinding het onderwijs af te stemmen op de verschillende leerlingen.
Ter ondersteuning binnen het primaire proces zijn er een aantal leerkrachten met specifieke taken. De leerkracht van de taalklas ondersteunt kinderen uit de groepen 1 t/m 3, stichtingsbreed, in de taal- leesontwikkeling. Een leerkracht hoogbegaafdheid begeleidt kinderen uit groepen 2 t/m 7 vanuit het 'zijnsluik'. Voor Duits is een vakleerkracht aangesteld en op een aantal scholen zijn vakleerkrachten muziek en/ of gym. 

Leerkrachten professionaliseren zich jaarlijks en leren iedere dag bij in de beroepspraktijk via 'reflection in action' en 'learning on the job'. Belangrijke uitdagingen zijn het verzorgen van passend en gepersonaliseerd onderwijs, gebruikmakend van 21e eeuwse vaardigheden en digitale toepassingen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT