Bestuursgericht toezicht van inspectie van het onderwijs

In augustus 2017 is de inspectie officieel gestart met het ‘vernieuwde toezicht’, waarbij het onderzoek start bij het schoolbestuur, dat volgens de wet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs.  Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de vier jaar onderzocht door de Onderwijsinspectie. 
Stichting Essentius was bereid deel te nemen aan de eerste tranche.

Het eindrapport vindt u hier.

Compact vier-jaarlijks onderzoek van inspectie 

Op 8 december 2020 heeft de inspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij onze Stichting.  Essentius zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 zijn echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een analyse van de beschikbare informatie is het onderzoek bij Essentius beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur.

 

Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast is met het bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen. Verder is kort gesproken over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Dit onderwerp is uitgebreid besproken met het bestuur tijdens de COVID-19 monitor.

Tenslotte is ook de financiële situatie van het bestuur aan de orde geweest. 

Het eindrapport vindt u hier

 

 

Bestuurlijk toetsingskader, intern

Ter ondersteuning van de scholen in het kader van 'doen we de juiste dingen en doen we die goed' is een eigen bestuurlijk toetsingskader opgesteld, deze wordt jaarlijks met de directeuren bijgesteld en besproken. Indien zich verhoogde risico's voordoen wordt de werkwijze bestuurlijk toezicht gehanteerd.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT