Code 'Goed Bestuur'

Om het interne toezicht te verbeteren is in 2010 de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur vastgesteld. Hierin wordt de scheiding tussen toezicht houden en besturen geregeld. Op grond van deze wet heeft de PO-Raad (Branche-organisatie Primair Onderwijs ) samen met de leden, de Code Goed Bestuur vastgesteld. Essentius is aangesloten bij de PO-Raad. Alle leden van de PO-Raad zijn gehouden te handelen naar deze code. Essentius houdt zich aan de code.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de PO-raad in november 2020 is de code 'Goed bestuur' gewijzigd. De op regels gebaseerde eerdere code is vervangen door een code gebaseerd op principes.
In de RvT vergadering van juni 2021 heeft de RvT besloten de code over te nemen.

 Klik op onderstaande link voor de Code Goed Bestuur:
Code "Goed bestuur", versie 2020

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT