Een van de verplichtingen vanuit de code goed bestuur zoals vastgesteld in november 2020 tijdens de alv van de PO-raad is het opstellen van een integriteitscode en het instellen van een integriteitscommissie.

Integriteitscode

De integriteitscommissie bestaat uit de volgende personen:
Clementine Terhorst; ouder, lid GMR                                      Voorzitter commissie
Judith Trip: IB'er, schoolopleider, projectleider KC                   Lid
Jolienke Weinans: IB'er, schoolopleider, specialist                  Lid
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT