Jaarstukken: bestuursverslag, jaarrekening en goedkeurende verklaring accountant

In onze jaarstukken kijken we terug en vooruit. We besteden aandacht aan algemene, beleidsmatige en financiële activiteiten - vanuit de kwaliteitsdomeinen - van onze stichting. Na goedkeuring en vaststelling wordt het verslag (de jaarstukken) samen met de goedkeurende verklaring van de accountant op de website geplaatst. Hiermee bevorderen we de transparantie binnen onze organisatie. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl