Essentius en haar scholen werken op allerlei niveaus samen, we noemen een aantal belangrijke partners (zonder daarbij volledig en uitputtend te zijn):

Samenwerkingsverband Doetinchem: hieronder vallen alle scholen uit de gemeente Oude IJsselstreek. Het belangrijkste thema betreft het vorm en inhoud geven aan 'passend onderwijs', waarbij we nadenken over structuren, systemen, strategie, maar ook cultuur. Het is tevens het gremium waarbinnen financiële middelen worden verdeeld om te komen tot optimalisatie.

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek: hierbij is de gemeente Aalten aangesloten, het betreft voor ons slechts de St. Liborius, de doelen zijn dezelfde als hierboven.

Partnerschap Opleiden in de school, Oost Achterhoek: al onze scholen zijn opleidingsscholen, studenten van de PABO krijgen mogelijkheden om binnen onze scholen het prachtige vak van leerkracht te leren. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een team van opgeleide schoolopleiders.

Kinderopvang organisaties: Humankind en Juut&Co, zij verzorgen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang voor onze scholen.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT