Tevredenheid, ouders en leerlingen

Eén keer in de drie jaar wordt stichtingsbreed aan alle ouders/ verzorgers gevraagd hoe zij tegen de school van hun kind(eren) aankijken.

Dit levert waardevolle informatie op voor de afzonderlijke scholen, maar ook voor de stichting, waarover per school wordt terug gerapporteerd.

Ook de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden in dezelfde periode uitgebreid bevraagd.

Om een goed en degelijk beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk ouders/ verzorgers de tevredenheidsonderzoeken invullen.

In 2022 is de tevredenheid voor het laatst gepeild, een samenvatting van de resultaten en bevindingen vindt u via onderstaande linken.

Rapportage Essentius Oudertevredenheid_2022
Rapportage Essentius Leerlingtevredenheid_2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT