Alle medewerkers zijn en worden geschoold in de nieuwste inzichten rondom rekenonderwijs door de bovenschoolse rekenspecialisten, Silke Haferkamp en Kim Hakvoort, ondersteund door Roel Roelofs van R3. Specifieke aandacht is uitgegaan naar het vaststellen en implementeren van een protocol, het gericht begeleiden van leerlingen met ondersteuningsvragen, procesgericht rekenonderwijs, het afstemmen op ontwikkelingen van leerlingen en het preventief of ondersteunend handelen.

Om kennis en inzichten actueel te houden is een rekennetwerk opgezet en wordt aanbod georganiseerd binnen het kenniscentrum.

Essentius, daar kun je op rekenen!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT