In het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling zijn directeuren en intern begeleiders geschoold om in de Essentius-scholen 'naar elkaar te kijken'. Op systematische, onafhankelijke wijze met onderbouwde procedures worden bewezen kwaliteitsindicatoren bekeken en objectief beoordeeld.

Procesdoelen zijn:
- we willen (nog) beter worden
- we willen leren van en met elkaar
- we willen professioneel naar elkaar kijken en bekeken worden

Productdoelen zijn:
- een eigen beeld van de school
- het eigen oordeel toetsen aan dat van anderen, derden
- vergroten van kennis en inzicht in eigen ontwikkeling
- het vinden van aanknopingspunten voor verbetering
- verdere ontwikkeling in gang zetten

De audits vinden de komende jaren opnieuw plaats, eerst in een lichtere variant en daarna weer breder. De effecten zijn meetbaar positief, zowel de auditoren als ook de bezochte scholen, teams, hebben dit  ervaren. Het 'kijken' is van '18-'19 verbreed door ook leerkrachten te scholen en te laten meekijken.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT