Klusklas

In schooljaar 2024-2025 starten we met een klusklas, deze Klusklas vormt een aantal groepen kinderen met andere talenten dan uitsluitend lerend vermogen. Onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht zullen zij elkaar vanuit verschillende groepen en scholen ontmoeten om meer praktisch bezig te gaan. Zodra er meer informatie over dit project beschikbaar is, wordt dit gedeeld.