Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Binnen Essentius omarmen we het principe van passend onderwijs met volle enthousiasme. Het erkennen van diversiteit betekent dat we ook volledige aandacht schenken aan hoogbegaafde kinderen. Elke school binnen ons netwerk biedt een op maat gemaakt programma als onderdeel van de basiszorg, waar compacten, verrijken en in sommige gevallen versnelling deel van uitmaken.

Maar we gaan verder dan dat. We begrijpen dat deze leerlingen ook behoefte hebben aan contact met gelijkgestemden. Daarom hebben we op een aantal van onze scholen speciale 'peergroepen' gecreëerd om aan deze behoefte te voldoen. En voor de leerlingen die binnen hun eigen school (nog) niet volledig kunnen worden bediend met een passend programma, biedt Essentius een bovenschoolse groep aan. We zijn vastberaden om elk kind de kans te geven om te schitteren en zich volledig te ontplooien.

De plusklas in de praktijk

De kinderen krijgen les van een leerkracht die gespecialiseerd is in het lesgeven aan en het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen. De coaching is gericht op het proces.

Centraal staan de leerbehoeften waarop het aanbod is afgestemd:

  • Leren en (samen)werken met ontwikkelingsgelijken; o.a. actief luisteren en overleggen, voor jezelf opkomen.
  • Ruimte voor de ontwikkeling van het potentieel anders denken; o.a. mindmappen, filosoferen, onderzoek doen, denksleutels en bloomvragen.
  • Ruimte voor de ontwikkeling van het potentieel anders voelen; psycho-educatie.
  • Ruimte voor de eigenschap autonomie; eigen oordelen vellen, eigen afwegingen maken, eigen keuzes maken, (zelf)onderzoek.

Binnen de bovenschoolse groep wordt er gewerkt aan drie onderdelen:

  • Leren voor het leven (competenties van het ‘hart’/sociaal emotionele competenties)
  • Leren denken (competenties van het ‘hoofd’/cognitieve competenties)
  • Leren leren (competenties van de ‘handen’/praktische competenties).             

De kinderen werken binnen deze 3 onderdelen aan hun eigen groeidoelen. Deze worden 2 keer per jaar besproken met ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht(en).