Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats:  
Welten Instituut (Saskia Brandt, links), opleidingsscholen (Albert Sluiter) en Ans van Eindhoven (Iselinge Hogeschool)

In de Academische Werkplaats werken Hogeschool Iselinge samen met het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van Samenwerkingsverband Partnerschap Oost Gelderland. In de Werkplaats werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht (praktijkgericht onderzoek). 
Opgedane kennis wordt gedeeld binnen het Kenniscentrum, bij directieoverleg of tijdens DIB dagen, waarbij IB'ers en directies samenzijn. 

In schooljaar '18-'19 zijn de directeuren, samen met de directeur bestuurder en een achttal studenten, gestart met een eigen academische werkplaats met als thema: 'School en ouders, samen betrokken'. We onderzoeken hoe de verbinding en afstemming geoptimaliseerd kan worden tussen school en ouders.

Academische werkplaats (info Hogeschool Iselinge)
Academische werkplaats onderwijs

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT