Versterking samenwerking Opleiding en Veld

In het project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen werkten leerkrachten, directeuren, studenten en docenten samen aan onderwijskundige innovaties in zes deelprojecten. Door expertise uit het veld en de opleiding te combineren en samen op zoek te gaan naar antwoorden op onderwijskundige vraagstukken, zijn resultaten ontstaan die het waard zijn om te delen met scholen die hiervoor belangstelling hebben. De opbrengsten uit het project zijn vertaald naar een concreet aanbod in de vorm van masterclasses, workshops, formats voor bijeenkomsten, leerlijnen, een toolbox, brochures, artikelen, etc.

De samenwerkingsvorm hield per juli 2017 op. De thema's vinden doorgang binnen de academische werkplaats. 

Meer lezen:
Leernetwerken binnen Academische werkplaatsen

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT